Takashi Yurika (Mine Eri) Minami Aya (Nogi Chiharu) Asami Sena (Sasamoto Yurara) Page 1